Independence as you are.

Energy + Source
= ENSORE

Nasza firma powstała z inicjatywy entuzjastów zrównoważonego rozwoju i ekologii. Jesteśmy startupem, który chce zmieniać świat na lepsze i wprowadzać korzystne dla środowiska, rewolucyjne produkty, które ułatwią życie codzienne ludziom na całym świecie. Nasz projekt to efekt fuzji wiedzy technologicznej, nowoczesnego podejścia do biznesu oraz pasji do odnawialnych źródeł energii.

Innowacyjny startup

Ensore pracuje nad pionierskimi rozwiązaniami pozyskiwania energii. Rdzeniem naszej działalności jest praca badawczo-rozwojowa.
Jej esencją – kreatywny rozwój firmy oraz ludzi, którzy ją tworzą.

Zaangażowanie i pasja

Zespół Ensore tworzą młodzi ludzie z wartościami i pasją. Chcemy, by nasza praca ułatwiała życie i miała pozytywny wpływ na środowisko.
Jesteśmy nastawieni na rozwój, podważamy status quo z myślą o przyszłości.

Nowoczesne metody zarządzania

Cenimy pracę zespołową. Posługujemy się tzw. zwinnymi metodami zarządzania (Agile Project Management), takimi jak Metodyka Scrum. Umożliwiają one rozwiązywanie złożonych problemów oraz prowadzenie projektów w niezwykle wydajny sposób. Nie lubimy tracić czasu.

Misja

Tworzenie wspaniałych produktów, które użytkownicy uwielbiają i czynią ich życie lepszym.

null

Wysokoproduktywne środowisko pracy oparte na nowoczesnych metodach, współpracy i kulturze organizacji.

null

Tworzenie produktów i rozwiązań, które zwiększają efektywność energetyczną i zapewniają energię o niskim koszcie wytworzenia.

null
null

Tworzony przez ludzi o międzynarodowych aspiracjach kierujących się uczciwością także w stosunku do siebie.

null

Nastawiony na rozwój, kreatywny i zaangażowany zespół znakomitych pracowników.

null

Kreowanie i wprowadzanie z sukcesem na rynek innowacyjnych produktów, które oferują prawdziwą i niezaprzeczalną wartość dla użytkownika, istotnie bardziej efektywne od stosowanych.

Wartości

Zrównoważone gospodarowanie zasobami Ziemi

null

Innowacyjność

null

Współpraca

null
null

Odpowiedzialność

null

Pasja i zaangażowanie

null

Fun