Wiedza, Doświadczenie, Wsparcie

Amerykańska firma ANSYS to światowy lider na rynku oprogramowania do symulacji komputerowych.
Oferuje również najbardziej zaawansowane narzędzia do analiz numerycznych.
W pracach nad nowymi produktami Ensore w szczególności wykorzystuje oprogramowanie ANSYS Fluent do symulacji przepływowych.
Ensore jest uczestnikiem ANSYS Startup Program