Jak działamy?

Cenimy nowoczesne myślenie, a podczas pracy sięgamy po najlepsze rozwiązania. Projektami zarządzamy korzystając z Metodyki Scrum, która umożliwia wydajną pracę oraz rozwiązywanie złożonych problemów. Każdy pracownik dysponuje własnym stanowiskiem wyposażonym w profesjonalny sprzęt komputerowy i nowoczesny software. Największą satysfakcję daje nam jednak część badawcza pracy, prowadzona w odpowiednio wyposażonej hali.

Korzyści pracy w Ensore

  • ciekawy i innowacyjny projekt o dużym potencjale
  • duże możliwości rozwoju, w tym wartościowe szkolenia
  • nowoczesne metody zarządzania projektem
  • atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
  • dostęp do profesjonalnego laboratorium i nowoczesnych narzędzi
  • dobra atmosfera pracy: atrakcyjne wyjazdy i imprezy integracyjne

Kogo szukamy?

Kogo szukamy?

Cenimy nowoczesne myślenie, a podczas pracy sięgamy po najlepsze rozwiązania. Projektami zarządzamy korzystając z Metodyki Scrum, która umożliwia wydajną pracę oraz rozwiązywanie złożonych problemów. Każdy pracownik dysponuje własnym stanowiskiem wyposażonym w profesjonalny sprzęt komputerowy i nowoczesny software. Największa satysfakcje daje nam jednak część badawcza pracy, prowadzona w odpowiednio wyposażonej hali.

Inżynier

ds. zgazowania

(studia z kierunków: energetyka / techniki cieplne / inżynieria cieplna / inżynieria cieplna i procesowa / inżynieria chemiczna i procesowa lub pokrewnych)

Aplikuj
SCRUM MASTER / AGILE PROJECT MANAGER

Prowadzenie pracy zespołu/zespołów korzystając z metodyki Scrum, w projekcie B+R nad innowacyjnym technologicznie urządzeniem.
· Korzystanie również z najlepszych praktyk klasycznego project managementu.
· Współodpowiedzialność za efekty i terminy osiągane przez zespół.
· Obsługa Backloga, konfiguracji projektu oraz dokumentacji, statystyk i narzędzi do zarządzenia projektami.
· Projekt o dość długim horyzoncie realizacji – niezbędne jest więc odpowiednie wyskalowanie planu/Road mapy projektu.
· Dawanie członkom zespołu przestrzeni do działania.
· Proponowanie i wprowadzanie optymalnych działań w celu osiągania lepszych wyników i efektywności prowadzenia projektu.
· Implementowanie kultury opartej na odpowiedzialności, zaufaniu, otwartej komunikacji i wzajemnej współpracy.
· Prowadzenie Bazy Wiedzy w zakresie dotyczącym projektu – m.in. instrukcji, informacji i ustaleń.
· Tworzenie wysokoefektywnego środowiska pracy dla członków zespołu.
· Dbanie o interesy, zasady i wartości firmy.
· Stwarzanie możliwości członkom zespołu możliwości do rozwoju.

Aplikuj